Het verloren verhaal van Genesis 1, John H. Walton

€ 21,95

Wat de Bijbel wel en niet zegt over het ontstaan van de aarde.

 

Het verloren verhaal van Genesis 1 is een scherpzinnige mix van Bijbelwetenschap en inzichten in de cultuur van het oude Nabije Oosten. John H. Walton presenteert en verdedigt in het boek achttien stellingen over Genesis 1.

 

Vragen waar het boek bijvoorbeeld antwoord op geeft, zijn: Wat is het echte verhaal van Genesis 1? Wat wilde de auteur van Genesis communiceren? Hoe hebben de lezers het destijds begrepen? En wat heeft dat voor gevolgen voor hoe wij vandaag de dag Genesis 1 lezen en begrijpen? 

 

Het verloren verhaal van Genesis 1 hanteert een zorgvuldige Bijbelgetrouwe interpretatie en theologie, en plaatst die binnen de context van het oude Nabije Oosten. Dat heeft gevolgen voor hoe wij, met een bril van de moderne wetenschap op, naar het ontstaan van de aarde kijken.

 

Walton haalt aspecten van Bijbelse tekst boven water die vaak ondergewaardeerd blijven. Tegelijkertijd moedigt hij christelijke wetenschappers aan om vragen rondom het ontstaan van leven te blijven onderzoeken.

 

Een geniaal boek voor studenten, professoren, wetenschappers, voorgangers en mensen die belangstelling hebben voor het debat over schepping en evolutie. Zij zijn het aan zichzelf en anderen verplicht om de bewijzen, argumenten, inzichten en opmerkelijke conclusies van dit boek zorgvuldig te lezen en te overwegen.

 

ISBN 9789083303406 | Nederlands | 208 Blz.


"Als we het meesterlijke werk van de Schepper willen zien, moeten we dat niet zoeken in de materie die Hij samenbracht, maar in het feit dat Hij ze zo samenbracht dat ze functioneren, dat ze functies uitoefenen. Misschien ervaren we eenzelfde soort verwondering als we nadenken over hoe het kan dat we met onze ogen kunnen zien. Zelfs met alles wat we weten over de fysiologie van het oog, blijft het bijzonder. Deze verwondering moeten we vasthouden. Functies zijn veel belangrijker dan materialen."

— John H. Walton

★★★★

Als je het idee hebt dat er een soort van onoplosbaar conflict is tussen Genesis 1 en de evolutietheorie, dan raad ik je van harte aan om dit boek van John Walton te lezen. Niet als het boek met de definitieve antwoorden – want Walton krijgt van vakgenoten ook allerlei inhoudelijke kritiek. Maar wel omdat hij je op een eenvoudige, duidelijke en beknopte manier laat zien hoe je de Bijbeltekst én de natuurwetenschap volstrekt serieus zou kunnen nemen, zonder dat ze met elkaar in conflict raken. Onderweg onderwijst hij je ook nog eens in wetenschapsfilosofie, blinde vlekken en obsessies van onze cultuur en manieren om op een zinnige manier Bijbelteksten te lezen. En dat alles doet hij vanuit de rotsvaste overtuiging dat er maar één God en Schepper is die een bedoeling heeft met ons bestaan. Van harte aanbevolen!

Wilmer Blijdorp, theoloog

★★★★

Een boeiende en uitdagende visie op Genesis 1, dat ook prangende vragen rond schepping en evolutie in een ander licht zet.

Gert-Jan Schaap, EO Visie


John H. Walton

 

JOHN H. WALTON (PhD, Hebrew Union College) is hoogleraar Oude Testament aan Wheaton College in de Verenigde Staten. Hij heeft meerdere boeken geschreven over het Oude Testament binnen de achtergrond van het oude Nabije Oosten, waaronder een commentaar op Genesis: Ancient Israelite Literature in Its Cultural Context en (als co-auteur) The IVP Bible Background Commentary: Old Testament.

John en zijn vrouw Kim wonen in de Verenigde Staten en hebben drie volwassen kinderen.